Hurdal Bygdeservice
Postboks 16
2091 Hurdal


Kontaktpersoner:

Tor-Åge Bundli       Jan Erik Solberg
91722633              98822915

For alle forespørsler til Hurdal Bygdeservice ring hovednummer 63 98 90 00
Copyright © 2005-2009 Hurdal bygdeservice AS.
HJEM         TJENESTER OG PRODUKTER         REFERANSER         KONTAKT        BILDER
Create your own web pages in minutes...
KONKTAKT OSS
TLF.        63 98 90 00
E-POST    post@hurdalbygdeservice.no

  Vi utfører blant annet:
  • Snekring
  • Grunnarbeide
  • Graving
  • Eget grustak
  • Utleie av utstyr
  • Snømåking
  • pluss mye mer...

TLF.      63 98 90 00
E-POST  post@hurdalbygdeservice.no
Web Page Maker, create your own web pages.