Vi har gjennom flere år utført ulike oppdrag på Øvre Romerike. Under viser vi noen av våre referanser:

Arkeologiske forundersøkelser - Brustad, Hurdal

Senhøsten 2010, bistod vi Hurdal kommune med å legge til rette for arkelogiske forundersøkelser før bygging av ny 1-10 skole ved Brustad i Hurdal.


Copyright © 2005-2009 Hurdal bygdeservice AS.
HJEM         TJENESTER OG PRODUKTER         REFERANSER         KONTAKT        BILDER
Create your own web pages in minutes...
REFERANSER
Rydding Åsanden badeplass - sommer 2010

Hurdal Bygdeservice påtok seg oppdraget med opprydding av Åsanden badeplass. Krattrydding, trerydding og planering ble utført.


Planering, rydding og oppføring av skigard - Prestgaardshagen høsten 2010

Søk, graving og tetting av vannlekkasje - Klokkermoen


  Vi utfører blant annet:
  • Snekring
  • Grunnarbeide
  • Graving
  • Eget grustak
  • Utleie av utstyr
  • Snømåking
  • pluss mye mer...

TLF.      63 98 90 00
E-POST  post@hurdalbygdeservice.no
Web Page Maker, create your own web pages.