Vindusbytte og legging av takstein - Hurdal rådhus

Renovasjonen på Hurdal rådhus ble gjort i 2 omganger. Først ble det byttet takstein på 2 sider, deretter ble spesialvindu etter mål skiftet. Det ble skiftet ut 52 enheter de fleste bestående av flere vinduer.


Copyright © 2005-2009 Hurdal bygdeservice AS.
HJEM         TJENESTER OG PRODUKTER         REFERANSER         KONTAKT        BILDER
Create your own web pages in minutes...
REFERANSER
Høydebasseng i Rustad og Hurdal skisenter

Hurdal Bygdeservice har utført grunnarbeide, støping av fundament og tilretteleggelse for montasje av høydebasseng for kommunalt vann i Rustad samt høydebasseng for kommunalt renseanlegg ved Bergli. Høydebassengene er på henholdsvis 250 og 350 kubikk.
Nytt bjelkelag i hytte

Vinter 2011 har lagt nytt bjelkelag og gulv i hytte i Rustad i Hurdal.

  Vi utfører blant annet:
  • Snekring
  • Grunnarbeide
  • Graving
  • Eget grustak
  • Utleie av utstyr
  • Snømåking
  • pluss mye mer...

TLF.      63 98 90 00
E-POST  post@hurdalbygdeservice.no
Web Page Maker, create your own web pages.